σε σχέση με

Η AOJ είναι μια καθολική πλατφόρμα πληροφοριών αφιερωμένη στη σύνδεση ανθρώπων και πληροφοριών, επιτρέποντας την αποτελεσματική και ακριβή διανομή υψηλής ποιότητας και πλούσιων πληροφοριών και προτρέποντας τις πληροφορίες να δημιουργήσουν αξία.
Η AOJ διαθέτει σήμερα διάφορες μεθόδους διανομής, όπως μηχανή συστάσεων, μηχανή αναζήτησης, συνδρομή και λειτουργία περιεχομένου, και περιλαμβάνει διάφορα είδη περιεχομένου, όπως γραφικά, βίντεο, ερωτήσεις και απαντήσεις, μικρο-επικεφαλίδες, στήλες, μυθιστορήματα, ζωντανή ροή, ήχο και applets, και καλύπτει περισσότερους από 100 τομείς περιεχομένου, όπως τεχνολογία, αθλητισμός, υγεία, τρόφιμα, εκπαίδευση, τρεις αγρότες και εθνικός άνεμος.